Elektrikäit

Elektirpaigaldiste käit tähendab käidutoimingute teostamist, et hoida elektripaigldis töökorras ja toimiv.

Käidutoiminigud hõlmavad endast: lülitamist, juhtimist, kontrollimist ja samuti erinevaid elektritöid.

Kõiki töid teostatakse vastavalt käidukavas välja toodud korrale ja protseduuridele, ning vastavalt tänapäevastele standarditele ning regulatsioonidele.

Elektripaigaldise käit hõlmab üldiselt järgnevaid protseduure

  1. Käidukava koostamine ja analüüs
  2. Regulaarne elektripaigaldiste kontroll
  3. Elektripaigaldiste kaardistamine, teostusjooniste koostamine
  4. Mistahes muud, elektripaigaldise hooldus, remondi või kontrollimisega seotud tegevused, vastavalt seaduse nõuetele.