INDUSTRIAL AUTOMATION SOLUTIONS

Our fields of activity in the field of automation are maintenance, repair, construction, and adaptation of equipment.

We offer complete solutions, despite the complexity of the equipment.

In addition, we also upgrade equipment.

We also set up and commission automation equipment.

We provide the corresponding service both in the equipment of the devices built and designed by us and in cooperation with other equipment manufacturers operating on the market.

Scroll down and read on.

Ehitus

Vajaliku seadme ehitus alates projekteerimisest kuni seadistamise ja personali koolitamiseni.
Pakume vastavat teenust nii meie ehitatud ja projekteeritud seadmetele kui ka koostöös teistele turul tegutsevatele seadmete tootjatele.
Teostame erineva kaalu ja keerukusega tootmisseadmete siirdamisi

Hooldus:

Seadmete korraline ülevaatus ja vajalike hooldustoimingute teostamine.
Vea leidmisel hindame olukorda ja reageerime vastavalt sellele. Hoiame klienti toimuvaga kursis hoida ja edastame hoolduse kohta käiva dokumentatsiooni.

Remont:

Remonti vajava seadme vea defekteerimine.
Koostöös kliendiga leiame võimalikult kiire ja toimiva lahenduse vea likvideerimiseks.