Tööstusautomaatika lahendused

Meie tegevusvaldkondadeks automaatika alal on seadmete hooldus, remont, ehitus ja seadistamine.

Pakume ka ,,võtmed kätte’’ lahendusi, vaatamata seadmete keerukusele.

Lisaks tegeleme ka seadmete ümberehitamisega.

Tegeleme ka automaatika seadmete seadistamise ja käivitamisega.
Pakume vastavat teenust nii meie ehitatud ja projekteeritud seadmete kui ka koostöös teiste turul tegutsevate seadmete tootjatega.

Keri alla ja loe pikemalt.

Ehitus

Vajaliku seadme ehitus alates projekteerimisest kuni seadistamise ja personali koolitamiseni.
Pakume vastavat teenust nii meie ehitatud ja projekteeritud seadmetele kui ka koostöös teistele turul tegutsevatele seadmete tootjatele.
Teostame erineva kaalu ja keerukusega tootmisseadmete siirdamisi

Hooldus:

Seadmete korraline ülevaatus ja vajalike hooldustoimingute teostamine.
Vea leidmisel hindame olukorda ja reageerime vastavalt sellele. Hoiame klienti toimuvaga kursis hoida ja edastame hoolduse kohta käiva dokumentatsiooni.

Remont:

Remonti vajava seadme vea defekteerimine.
Koostöös kliendiga leiame võimalikult kiire ja toimiva lahenduse vea likvideerimiseks.